اشك شفق tag:http://ashkeshafagh.mihanblog.com 2020-05-29T02:55:13+01:00 mihanblog.com گل زهرایی 2020-04-23T13:55:49+01:00 2020-04-23T13:55:49+01:00 tag:http://ashkeshafagh.mihanblog.com/post/158 علی اسماعیلی وردنجانی جان به قربان تو ای دلبر رویایی منیاد تو صبح و مسا مونس تنهایی منقبله گاه منی و بی تو ندارم خور و خوابدین و دنیای منی یار تماشایی منبی تو امروز گرفتار جهنم شده اموعده ی حق تویی و جنت فردایی منطاقتم طاق شده از غم هجران رخترفته از کف دگر آن صبر و شکیبایی منطعنه بشنیده ام از دشمن و از دوست مدامدم زدن از تو شده باعث رسوایی مندانه ای بودم و با عشق تو دردانه شدمعشق تو شد سبب رشد و شکوفایی مندم گرم تو مرا داده حیات ابدیای مرا روح و روان روح مسیحایی منیوسف فاطمه(س) هستی و گل باغ بهشتخوبتر از همه ای ای جان به قربان تو ای دلبر رویایی من
یاد تو صبح و مسا مونس تنهایی من

قبله گاه منی و بی تو ندارم خور و خواب
دین و دنیای منی یار تماشایی من

بی تو امروز گرفتار جهنم شده ام
وعده ی حق تویی و جنت فردایی من

طاقتم طاق شده از غم هجران رخت
رفته از کف دگر آن صبر و شکیبایی من

طعنه بشنیده ام از دشمن و از دوست مدام
دم زدن از تو شده باعث رسوایی من

دانه ای بودم و با عشق تو دردانه شدم
عشق تو شد سبب رشد و شکوفایی من

دم گرم تو مرا داده حیات ابدی
ای مرا روح و روان روح مسیحایی من

یوسف فاطمه(س) هستی و گل باغ بهشت
خوبتر از همه ای ای گل زهرایی من

]]>
رباعیات ولادت امام سجاد علیه السلام 2020-03-26T04:42:01+01:00 2020-03-26T04:42:01+01:00 tag:http://ashkeshafagh.mihanblog.com/post/157 علی اسماعیلی وردنجانی روزی كه ولادت امام سجاد(ع) شده دلها همه از بند غم آزاد شده صیاد دل ماست از این پس رخ او شادیم كه دل اسیر صیاد شده --- غم نیست چو دردها دوا خواهد شد حاجات بشر همه روا خواهد شد از یمن ولادت گل باغ رسول(ع) درهای بهشت نیز وا خواهد شد --- چشم بگشود و زمین یكسره نورانی شد چشم ها شوق زده ابری و بارانی شد باز شد از قدم او در رحمت روی خلق و همه خاك زمین رحمت رحمانی شد --- تا زین العابدین(ع) به روی خاك پا گذاشت از شوق و شور خاك  به افلاك پا گذاشت شد خاك پاك و گشت یك روزی كه ولادت امام سجاد(ع) شده
دلها همه از بند غم آزاد شده

صیاد دل ماست از این پس رخ او
شادیم كه دل اسیر صیاد شده
---
غم نیست چو دردها دوا خواهد شد
حاجات بشر همه روا خواهد شد

از یمن ولادت گل باغ رسول(ع)
درهای بهشت نیز وا خواهد شد
---
چشم بگشود و زمین یكسره نورانی شد
چشم ها شوق زده ابری و بارانی شد

باز شد از قدم او در رحمت روی خلق
و همه خاك زمین رحمت رحمانی شد
---
تا زین العابدین(ع) به روی خاك پا گذاشت
از شوق و شور خاك  به افلاك پا گذاشت

شد خاك پاك و گشت یكی از مطهرات
بر روی خاك تا پسری پاك پا گذاشت
---
پیشانیت از نور خدا نورانی است
الحان تو در وقت دعا رحمانی است

سرتا به قدم معنی قران هستی
در وقت سخن كلام تو قرانی است
---
عید میلاد گل سجاده ها ست
در دل ما شیعیان شوری به پاست

شاد و خندانیم از میلاد او
شكر یارب چون به ما او رهنماست
---
تو سجادی و زین العابدینی
تو نوری در دل اهل یقینی

گلی از باغ یاسینی و طه
تو فرزند امیر المومنینی
----
ای تشنه ی نماز تو شب زنده دارها
حیرت زده ز اشك تو شد جویبارها

دست دعا كه سوی خدا می كنی بلند
در سایه ی دو دست تو ما رستگارها

]]>
شعر ولادت قمر بنی هاشم علیه السلام 2020-03-26T03:22:46+01:00 2020-03-26T03:22:46+01:00 tag:http://ashkeshafagh.mihanblog.com/post/156 علی اسماعیلی وردنجانی آمد بهار و  وقت تماشا یكی یكی گل های باغ گشته شكوفا یكی یكی بگذاشت پا به عالم خاكی گل بهشت شد شاد قلب اهل تولا یكی یكی ام البنین گرفته روی دست ماه خویش خرسند و شاد همره مولا یكی یكی این ماه حیدر (ع) است و یا ماه آسمان باید كنیم حل معما یكی یكی آمد پس از حسین(ع) و حسن(ع) ماه دیگری بهتر ز ماه جمله پسرها یكی یكی در جنت است جشن ولادت برای او  شادی كنند احمد و زهرا(س) یكی یكی قد قامت الصلوه كه سروی قیام كرد  دل می برد ز مردم دنیا یكی یكی شادی كن آمد بهار و  وقت تماشا یكی یكی
گل های باغ گشته شكوفا یكی یكی

بگذاشت پا به عالم خاكی گل بهشت
شد شاد قلب اهل تولا یكی یكی

ام البنین گرفته روی دست ماه خویش
خرسند و شاد همره مولا یكی یكی

این ماه حیدر (ع) است و یا ماه آسمان
باید كنیم حل معما یكی یكی

آمد پس از حسین(ع) و حسن(ع) ماه دیگری
بهتر ز ماه جمله پسرها یكی یكی

در جنت است جشن ولادت برای او
 شادی كنند احمد و زهرا(س) یكی یكی

قد قامت الصلوه كه سروی قیام كرد
 دل می برد ز مردم دنیا یكی یكی

شادی كنان به سجده شكرند اهل بیت(ع)
اما كنار زینب كبری(س) یكی یكی

خورشید روی او دل هر ذره را ربود
دل برده او ز قطره و دریا یكی یكی

آنان كه دم زدند ز او در تمام عمر
شادند جمله موسم فردا یكی یكی

یارب به حق ماه بنی هاشمت قسم
از مشكلات ما گره بگشا یكی یكی

]]>
شعر ولادت امام حسین علیه السلام 2020-03-25T06:32:42+01:00 2020-03-25T06:32:42+01:00 tag:http://ashkeshafagh.mihanblog.com/post/155 علی اسماعیلی وردنجانی شیعه را شوق تماشای رخ جانان است اشك شوقش ز دو دیده به روی دامان است بر لبش خنده و از دیده ی او اشك روان قلب او شاد از این واقعه صد چندان است خبری تازه به راه است خبر دار شوید باغ دل خرم و لبها همگی خندان است گام بگذاشت به دنیا چو حسین ابن علی(ع)  گل لبخند شكوفا به لب انسان است غصه ها بار سفر بست و برفت از دل ما شادی از مقدم او در دل ما مهمان است دردمندان جهان مژده كه درمان آمد نام او بر همه آلام  بشر درمان است دیگر از ظلمت شب ها خبری نیست كه نیست روی ا شیعه را شوق تماشای رخ جانان است
اشك شوقش ز دو دیده به روی دامان است

بر لبش خنده و از دیده ی او اشك روان
قلب او شاد از این واقعه صد چندان است

خبری تازه به راه است خبر دار شوید
باغ دل خرم و لبها همگی خندان است

گام بگذاشت به دنیا چو حسین ابن علی(ع)
 گل لبخند شكوفا به لب انسان است

غصه ها بار سفر بست و برفت از دل ما
شادی از مقدم او در دل ما مهمان است

دردمندان جهان مژده كه درمان آمد
نام او بر همه آلام  بشر درمان است

دیگر از ظلمت شب ها خبری نیست كه نیست
روی او مثل مه چهاردهم رخشان است

به لبش زمزمه ی وحی خدا دارد او
گر چه خود معنی آیات همه قران است

زینت عرش خداوند شده نام حسین(ع)
 عالم خاك هم از مقدم او رضوان است

مادرش فاطمه(س) باشد پدرش نیز علی(ع) است
بی سبب نیست كه سر تا به قدم  ایمان است

نیست ما را به دل از روز جزا هیچ غمی
شافع روز جزا اوست كه خود میزان است

]]>
چند رباعی كرونایی 2020-03-18T06:19:12+01:00 2020-03-18T06:19:12+01:00 tag:http://ashkeshafagh.mihanblog.com/post/154 علی اسماعیلی وردنجانی در بین تمام خلق ما ممتازیم در اوج فلك همیشه در پروازیم ما دستكش و ماسك كه شد آلوده در كیسه ی زباله می اندازیم --- در دست، همه كتاب قران داریم ما حب وطن، كشور ایران داریم چون حافظ جان و میهن خود هستیم ما با كرونا جنگ نمایان داریم --- گر فكر كرامت خودی بسم الله گر فكر حفاظت خودی بسم الله باید كه به جنگ كرونا رفت امروز گر فكر سلامت خودی بسم الله --- ای كاش كه سینه خالی از غم باشد خنده به لب بشر دمادم باشد گر طالب صحت و سلامتی می باشید باید كه محیط زیست سالم باشد در بین تمام خلق ما ممتازیم
در اوج فلك همیشه در پروازیم

ما دستكش و ماسك كه شد آلوده
در كیسه ی زباله می اندازیم
---
در دست، همه كتاب قران داریم
ما حب وطن، كشور ایران داریم

چون حافظ جان و میهن خود هستیم
ما با كرونا جنگ نمایان داریم
---
گر فكر كرامت خودی بسم الله
گر فكر حفاظت خودی بسم الله

باید كه به جنگ كرونا رفت امروز
گر فكر سلامت خودی بسم الله
---
ای كاش كه سینه خالی از غم باشد
خنده به لب بشر دمادم باشد

گر طالب صحت و سلامتی می باشید
باید كه محیط زیست سالم باشد

---
وقتی كرونا مدام باشد به كمین
تا یك یك ما را ببرد او به دفین

گر فكر سلامت خودت هستی تو
پس دستكش و ماسك میفكن به زمین

]]>
عید سعید مبعث 2020-03-17T09:45:09+01:00 2020-03-17T09:45:09+01:00 tag:http://ashkeshafagh.mihanblog.com/post/153 علی اسماعیلی وردنجانی عید سعید مبعث مصطفاست شور و شعف دردل اهل سماست ورد لب اهل سما احمد(ص) است او كه به حق منتخب ایزد است آمده از عرش خدای جلیل قاصد پیغام خدا، جبرئیل بوی خدا می دهد آوای او عالم هستی به تماشای او غار حرا مقصد و مقصود اوست احمد(ص) مختار كه مشهود اوست غار حرا نقطه پرگار عشق آمده جبریل به دیدار عشق چشم گشود و رخ خورشید دید میسره تا میمنه امید دید گفت خداوند، سلامت نمود قد رسای تو قیامت نمود خیز و بخوان نغمه ی قالو بلی چون كه تو هستی به همه رهنما ای كه ت عید سعید مبعث مصطفاست
شور و شعف دردل اهل سماست

ورد لب اهل سما احمد(ص) است
او كه به حق منتخب ایزد است

آمده از عرش خدای جلیل
قاصد پیغام خدا، جبرئیل

بوی خدا می دهد آوای او
عالم هستی به تماشای او

غار حرا مقصد و مقصود اوست
احمد(ص) مختار كه مشهود اوست

غار حرا نقطه پرگار عشق
آمده جبریل به دیدار عشق

چشم گشود و رخ خورشید دید
میسره تا میمنه امید دید

گفت خداوند، سلامت نمود
قد رسای تو قیامت نمود

خیز و بخوان نغمه ی قالو بلی
چون كه تو هستی به همه رهنما

ای كه تویی باعث هر افتخار
بخوان، بخوان به نام پروردگار

ای گل لبخند تو دشمن شكن
وصف تو شد زینت هر انجمن

عالم هستی همه مدیون توست
حكم خدا شیوه و قانون توست

مكتب تو مكتب صبر است و حلم
سیره ی تو دانش و فهم است و علم

ای كه تویی خاتم پیغمبران
زینت عرش و همه هفت آسمان

شمس و قمر شمع جمال تواند
خیل ملك محو كمال تواند

رایت دین تا به ابد دست توست
عالم هستی همه سرمست توست

ای كه وجود تو همه رحمت است
بعثت تو منشا هر عشرت است

آمده فصل گل و طی شد خزان
بار دگر لب بگشا و بخوان

عید سعید مبعث عقل كل
محمد(ص) امین و ختم رسل

ای كه تویی منتخب كردگار
ما همه شاگرد و تو آموزگار

ای كه تویی راهنمای بشر
شام سیه را تو چو قرص قمر

رهبر ما سوی سعادت تویی
اسوه ی پاكی و طهارت تویی

غار حرا تاج سر عالم است 
چون كه تو را همنفس و همدم است 

]]>
جنگ با كرونا 2020-03-16T04:59:47+01:00 2020-03-16T04:59:47+01:00 tag:http://ashkeshafagh.mihanblog.com/post/152 علی اسماعیلی وردنجانی ما ملت ایران همه با فرهنگیم صد قوم و نژادیم، ولی یكرنگیم در سنگر خانه های خود می مانیم با یاری حق با كرونا می جنگیم --- فصل بهار آمد و  ایام شاد ماست شور و نشاط و عشق همه در نهاد ماست امروز خانه ها شده سنگر برای ما ماندن درون خانه ی ایمن جهاد ماست --- آمد بهار  و وقت تماشای گل رسید در باغ و راغ  فصل شكوفای گل رسید در خانه ماندن است وظیفه برای ما وقت مدد به روح مسیحای گل رسید --- حكم جهاد فرض به پیر و جوان ماست حتی سلاح رزم به دوش زنان ماست مایی كه سر ما ملت ایران همه با فرهنگیم
صد قوم و نژادیم، ولی یكرنگیم

در سنگر خانه های خود می مانیم
با یاری حق با كرونا می جنگیم
---
فصل بهار آمد و  ایام شاد ماست
شور و نشاط و عشق همه در نهاد ماست

امروز خانه ها شده سنگر برای ما
ماندن درون خانه ی ایمن جهاد ماست
---
آمد بهار  و وقت تماشای گل رسید
در باغ و راغ  فصل شكوفای گل رسید

در خانه ماندن است وظیفه برای ما
وقت مدد به روح مسیحای گل رسید
---
حكم جهاد فرض به پیر و جوان ماست
حتی سلاح رزم به دوش زنان ماست

مایی كه سربلند ز هر امتحان شدیم
امروز جنگ با كرونا امتحان ماست
]]>
شعر شهادت امام موسی كاظم علیه السلام 2020-03-15T05:45:04+01:00 2020-03-15T05:45:04+01:00 tag:http://ashkeshafagh.mihanblog.com/post/150 علی اسماعیلی وردنجانی روز عید است ولی شیعه غمین است امروز غم عالم به دل اهل یقین است امروز می زند دست عزا بر سر خود اهل سما خاك عالم به سر خلق زمین است امروز ماهیان هم  همه هستند مصیبت دیده از عزا مرغ هوا خاك نشین است امروز شده در باغ جنان خیمه ی ماتم بر پا محفل غصه و غم خلد برین است امروز هر كه را می نگرم اشك عزا می ریزد دیده ها پر زغم و سینه حزین است امروز روز عید است ولی نیست خبر از شادی رنج و اندوه و عزا هم به كمین است امروز هر كجا می نگرم خیمه ماتم بر پاست از  زم روز عید است ولی شیعه غمین است امروز
غم عالم به دل اهل یقین است امروز

می زند دست عزا بر سر خود اهل سما
خاك عالم به سر خلق زمین است امروز

ماهیان هم  همه هستند مصیبت دیده
از عزا مرغ هوا خاك نشین است امروز

شده در باغ جنان خیمه ی ماتم بر پا
محفل غصه و غم خلد برین است امروز

هر كه را می نگرم اشك عزا می ریزد
دیده ها پر زغم و سینه حزین است امروز

روز عید است ولی نیست خبر از شادی
رنج و اندوه و عزا هم به كمین است امروز

هر كجا می نگرم خیمه ماتم بر پاست
از  زمین تا به سما وضع چنین است امروز

در غم حضرت موسی(ع) شده دل ها غمگین
رفتنش باعث صد سلمه به دین است امروز

داغداریم و بسوزیم چو شمع از غم او
روز عید است ولی شیعه غمین است امروز 

]]>
شعر وفات حضرت زینب سلام الله علیها 2020-03-09T09:49:54+01:00 2020-03-09T09:49:54+01:00 tag:http://ashkeshafagh.mihanblog.com/post/149 علی اسماعیلی وردنجانی دیده ی ما چشمه ی خون در عزای زینب(س) است شیعه با اندوه و ناله همنوای زینب(س) است كوه صبر و استقامت بود دخت مرتضی(ع) تكیه گاه عالم هستی عصای زینب(س) است در اسارت درس آزادی به ما آموخته عزت و آزادگی ما را عطای زینب(س) است عفت زینب(س) زبانزد بود بین خاص و عام الگوی ما شیعیان حلم و حیای زینب(س) است كاخ استبداد را با خطبه ای ویران نمود شیعیان، این خطبه ی حیدر(ع) نمای زینب(س) است داغدار شش برادر بود آن دخت بانوی صبر تا قیامت چشم شیعه خون برای زینب(س) است در مسیر شام خو دیده ی ما چشمه ی خون در عزای زینب(س) است
شیعه با اندوه و ناله همنوای زینب(س) است

كوه صبر و استقامت بود دخت مرتضی(ع)
تكیه گاه عالم هستی عصای زینب(س) است

در اسارت درس آزادی به ما آموخته
عزت و آزادگی ما را عطای زینب(س) است

عفت زینب(س) زبانزد بود بین خاص و عام
الگوی ما شیعیان حلم و حیای زینب(س) است

كاخ استبداد را با خطبه ای ویران نمود
شیعیان، این خطبه ی حیدر(ع) نمای زینب(س) است

داغدار شش برادر بود آن دخت بانوی صبر
تا قیامت چشم شیعه خون برای زینب(س) است

در مسیر شام خورده تازیانه بارها
عالم هستی غمین از ماجرای زینب(س) است

سینه ی زهرای اطهر خُرد شد از میخ در
تا سما در این مصیبت وای وای زینب(س) است

شیعه ایم و ریزه خوار سفره ی احسان او
تا قیامت شیعه مدیون سخای زینب(س) است

دم به دم تا آخرین دم گفت زینب(س)، یا حسین(ع)
عالمی حیران این عهد و وفای زینب(س) است

زینب كبری(س) طبیب دردهای عالم است
داروی درد بشر، تنها دوای زینب(س) است 

]]>
شعر ولادت امام جواد علیه السلام 2020-03-04T10:09:16+01:00 2020-03-04T10:09:16+01:00 tag:http://ashkeshafagh.mihanblog.com/post/148 علی اسماعیلی وردنجانی ای پناه بی پناهان یا جواد(ع) ای به هر دردی تو درمان یا جواد(ع) گوهر دریای نوری یا جواد(ع) پای تا سر عشق و شوری یا جواد(ع) روشنی بخشی همه افلاك را می كنی دلشاد هر غمناك را ای تمام هستی ما شیعیان ما همه جسمیم و تو مانند جان تا كه تو ساكن در این دنیا شدی تو عزیز حضرت زهرا(س) شدی ای كه معروفی تو با جود و سخا حرز تو حلال مشكل های ما نام تو سر چشمه ی آب بقاست كاظمینت قبله ی دلهای ماست ریزه خوار سفره ی جود توئیم شاد از میلاد مسعود توئیم مجتهد بودی تو در گهواره هم سینه ای پناه بی پناهان یا جواد(ع)
ای به هر دردی تو درمان یا جواد(ع)

گوهر دریای نوری یا جواد(ع)
پای تا سر عشق و شوری یا جواد(ع)

روشنی بخشی همه افلاك را
می كنی دلشاد هر غمناك را

ای تمام هستی ما شیعیان
ما همه جسمیم و تو مانند جان

تا كه تو ساكن در این دنیا شدی
تو عزیز حضرت زهرا(س) شدی

ای كه معروفی تو با جود و سخا
حرز تو حلال مشكل های ما

نام تو سر چشمه ی آب بقاست
كاظمینت قبله ی دلهای ماست

ریزه خوار سفره ی جود توئیم
شاد از میلاد مسعود توئیم

مجتهد بودی تو در گهواره هم
سینه ات از علم و تقوا همچو یم

ای كه آگاهی تو از كل امور
سر به تعظمیت فرود آورده طور

ای كه هستی وارث علم نبی(ص)
اوج تقوا هستی و نامت تقی(ع)

ای كه هستی تو به دین اصل الاصول
نا توان هستند از وصفت عقول

از نسیم زلف تو آمد بهار
اشك شوق شیعیان شد جویبار

ای مسیحا دم مسیحایی نما
ما همه عبدیم مولایی نما

ای كه هستی معدن جود سخا
ای گل آمین به هنگام دعا

ای تو خورشید هدایت یا جواد(ع)
ای ز حق بر ما عنایت یا جواد(ع)

ای ضریح چشم تو محبوب ما
دستگیر ما تویی ای خوب ما

از شراب پاك تو مستیم ما
چون تو را داریم پس هستیم ما

آمدی تا عشق را معنا كنی
زندگی را جان دهی، زیبا كنی

ای كه سیمای تو سیمای نبی(ص) است
الگویت در زندگی مولا علی(ع) است

ای كه تو مولای مایی و امیر
دست ما افتادگان را هم بگیر
]]>
قسیم نار و نور 2020-03-03T07:43:44+01:00 2020-03-03T07:43:44+01:00 tag:http://ashkeshafagh.mihanblog.com/post/147 علی اسماعیلی وردنجانی یاعلی(ع) ای نور چشم مصطفی(ص) مایه ی فخر تمام انبیاء ای كه می بخشی تو خاتم در ركوع اصل ایمان هستی و اوج خشوع چون كه می جویی رضای كردگار می دهی جان تا كه باشی رستگار چون ولایت ترجمان كوثر است بی ولای تو رسالت ابتر است آیه ی اكمال دین در شان توست آیه ی الصادقین در شان توست ای كه حق بودی تو از روز نخست آیه ی خیرالبریه مدح توست ای كه هستی رهنمای متقین در میان مؤمنان صالح ترین آیه ی انفاق شرح حال توست بذل و بخشش، بخشی از اعمال توست  آیه ی نجوا كه آمد یاعلی(ع) ای نور چشم مصطفی(ص)
مایه ی فخر تمام انبیاء

ای كه می بخشی تو خاتم در ركوع
اصل ایمان هستی و اوج خشوع

چون كه می جویی رضای كردگار
می دهی جان تا كه باشی رستگار

چون ولایت ترجمان كوثر است
بی ولای تو رسالت ابتر است

آیه ی اكمال دین در شان توست
آیه ی الصادقین در شان توست

ای كه حق بودی تو از روز نخست
آیه ی خیرالبریه مدح توست

ای كه هستی رهنمای متقین
در میان مؤمنان صالح ترین

آیه ی انفاق شرح حال توست
بذل و بخشش، بخشی از اعمال توست

 آیه ی نجوا كه آمد بر رسول(ص)
عامل آن آیه بودی چون بتول(س)

چون خدا فرمود، الرّحمنُ وُدّ
مهر تو در سینه ی هر شیعه شد

ای كه هستی نفس و جان مصطفی(ص)
حی سبحان از تو می باشد رضا

آیه ی تطهیر را زیر عبا
جبرئیل آورده در شان شما

بر اولی الامری تو معنا یا علی(ع)
دین حق شد با تو احیا یا علی(ع)

مهر تو مزد رسالت خوانده شد
دشمنت از درگه حق رانده شد

سوره ی انسان همه تعریف توست
آیه ی اطعام  در توصیف توست

یا علی(ع) غیر از تو اهل الذكر كیست
جز تو بابی از برای علم نیست

یا علی(ع) مولای هر مؤمن تویی
تاج فخری بر سر مؤمن تویی

ای سراپا فضل و علم و معرفت
هست در شانت حدیث منزلت

ای كه باب علم  پیغمبر(ص) تویی
رهنمای مؤمنان، رهبر تویی

ای یگانه جنگجو در كارزار
كرده احمد(ص) وصف تو در یوم دار

یا امیرالمؤمنین یا مرتضی(ع)
ای كه هستی جانشین مصطفی(ص)

یا علی(ع) ای تو امیر مؤمنان
از برای مصطفی(ص) مانند جان

می كنی تو در تمام عرش سیر
می خوری با مصطفی(ص) تو لحم طیر

ای كه مصداق حدیث رایتی
از خدا بر اهل عالم آیتی

ای تو ثقل اكبر و ثقل صغیر
معنی كوثر تویی خیر كثیر

ای كه هستی در مثل كشتی نوح
ما همه چون جسم و تو هستی چو روح

یا علی(ع) ای میوه ی باغ ولا
ای تجلی گاه ذات كبریا

ای خدا را حجت الله و ولیّ
ثبت شد بر لوح نامت، یا علی(ع)

ای تو با حق و حقیقت با شما
نام تو بر دردهای ما شفا

ای چراغ روشن راه خدا
در شباهت چون تمام انبیاء

ای قسیم جنت رضوان و نار
وصف تو گفتم ولی یك از هزار 

]]>
شعر شهادت امام هادی ع 2020-02-26T08:45:53+01:00 2020-02-26T08:45:53+01:00 tag:http://ashkeshafagh.mihanblog.com/post/144 علی اسماعیلی وردنجانی دست ها در بند شد وقتی كه پیمان پاره شد زیر پا افتاد چون اوراق قران پاره شد در عزای حضرت هادی(ع) امام عاشقان شیعه از غم ناله ها كرد و گریبان پاره شد --- مادری آزرده شد از ضربه ی در ناگهان زیر پا افتاده شد آیات كوثر ناگهان شیعیان اشك عزا ریزید از چشمان خود در غم هادی جهان گردید محشر ناگهان --- در خطر افتاد روزی جان مولایم علی(ع) بسته شد با ظلم و جور آن روز دستان ولی دست های حجت اللهی دگر هم بسته شد چون سوی بزم شراب آورده شد مولا نقی(ع) --- بشكند پهلو چو ضرب از ازدحامی می دست ها در بند شد وقتی كه پیمان پاره شد
زیر پا افتاد چون اوراق قران پاره شد

در عزای حضرت هادی(ع) امام عاشقان
شیعه از غم ناله ها كرد و گریبان پاره شد
---
مادری آزرده شد از ضربه ی در ناگهان
زیر پا افتاده شد آیات كوثر ناگهان

شیعیان اشك عزا ریزید از چشمان خود
در غم هادی جهان گردید محشر ناگهان
---
در خطر افتاد روزی جان مولایم علی(ع)
بسته شد با ظلم و جور آن روز دستان ولی

دست های حجت اللهی دگر هم بسته شد
چون سوی بزم شراب آورده شد مولا نقی(ع)
---
بشكند پهلو چو ضرب از ازدحامی می خورد
بشكند سر چون كه سنگ از پشت بامی می خورد

چون كه هادی را سوی بزم شرابش می برند
دم به دم دشنام ها جای سلامی می خورد
---
عده ای پیمان شكن هستند و پیمان بشكنند
می خورند آنها نمك اما نمكدان بشكنند

گر چه بودی هادی و روشنگر راه بشر
 می تواند زهر كین خورشید تابان بشكند
]]>
پنجمین ركعت عشق 2020-02-23T05:19:17+01:00 2020-02-23T05:19:17+01:00 tag:http://ashkeshafagh.mihanblog.com/post/143 علی اسماعیلی وردنجانی مثل مهتابی و نیاز شبی ركعت پنجم نماز شبی بدر كامل ولی در اول ماه روشنی بخش راه هر گمراه مظهر حلمی و شكیبایی باقر العلم و پور زهرایی نور علم تو روشنی بخش است نام تو زیب و زیور عرش است هر كه در شهر علم تو نگریست گفت علم تو را نهایت نیست ای كه در علم و دانش استادی تو به ما درس شیعگی دادی علم چون آب و سینه ات چون یم و كلامت صمیمی و محكم بر لبت ذكر حمد و تكبیر است سخنانت زلال تفسیر است سخنانت كلام ممتاز است قال باقر(ع) بیان وعاظ است می شكافی علوم را ت مثل مهتابی و نیاز شبی
ركعت پنجم نماز شبی

بدر كامل ولی در اول ماه
روشنی بخش راه هر گمراه

مظهر حلمی و شكیبایی
باقر العلم و پور زهرایی

نور علم تو روشنی بخش است
نام تو زیب و زیور عرش است

هر كه در شهر علم تو نگریست
گفت علم تو را نهایت نیست

ای كه در علم و دانش استادی
تو به ما درس شیعگی دادی

علم چون آب و سینه ات چون یم
و كلامت صمیمی و محكم

بر لبت ذكر حمد و تكبیر است
سخنانت زلال تفسیر است

سخنانت كلام ممتاز است
قال باقر(ع) بیان وعاظ است

می شكافی علوم را تك تك
رهنمایی عموم را تك تك

شد مسیحا غلام چشمانت
زندگی می دهند دستانت

مست و مجذوب توست ساحرها
پر ز ایمان شدند كافر ها

باغ علمت پر از شكوفایی
وحی را شرح و بسط و معنایی

رنگ و بوی بهار داری تو
كوهی از اقتدار داری تو

معنی آیه های قرانی
شیعیان را تو بهتر از جانی

شیعیان جملگی ثناگویت
مرغ دل عازم سر كویت

معنی نور و هل اتی هستی
شیعیان را تو رهنما هستی

باقر علم مصطفایی تو
در شجاعت چو مرتضایی تو

زینت عرش كبریا هستی
 مایه ی فخر انبیاء هستی

بارش رحمت خدایی تو
پای تا سر همه سخایی تو

نور تو جلوه ی خدا دارد
رنگ آیات هل اتی دارد

سیره ات سیره ی رسول الله
هستی از رمز و راز حق آگاه

سخنان تو شرح توحید است
زاد روز تو شیعه را عید است
]]>
دلنوشته ای برای امام زمان عج 2020-02-17T07:54:34+01:00 2020-02-17T07:54:34+01:00 tag:http://ashkeshafagh.mihanblog.com/post/142 علی اسماعیلی وردنجانی نگاهم كن، ببین یابن الحسن(عج) احوال زارم را ببین از درد دوری چشمهای اشكبارم را ببین آقا ز درد دوریت بیخود شدم از خود غم دوری تو برده ز كف صبر و قرارم را به مانندم كسی از جام هجرانت ننوشیده كه من عمریست می نوشم غم هجران یارم را اگر سر زد خطایی از من عذرم را پذیرا باش ز هجران تو از كف داده ام چون اختیارم را بدون روی تو دنیا برایم چون جهنم شد ببین بی روی تو تاریك چون شب روزگارم را شب و روزم چنان آمیخته شد با هم آقا جان كه گم كردم میان روز و شب، لیل و نهارم را من آن نگاهم كن، ببین یابن الحسن(عج) احوال زارم را
ببین از درد دوری چشمهای اشكبارم را

ببین آقا ز درد دوریت بیخود شدم از خود
غم دوری تو برده ز كف صبر و قرارم را

به مانندم كسی از جام هجرانت ننوشیده
كه من عمریست می نوشم غم هجران یارم را

اگر سر زد خطایی از من عذرم را پذیرا باش
ز هجران تو از كف داده ام چون اختیارم را

بدون روی تو دنیا برایم چون جهنم شد
ببین بی روی تو تاریك چون شب روزگارم را

شب و روزم چنان آمیخته شد با هم آقا جان
كه گم كردم میان روز و شب، لیل و نهارم را

من آن آئینه ای هستم  كه گردیدم غبار آلود
بیا و با نگاهی پاك كن گرد و غبارم را

ببین آقا ز درد هجر تو پیوسته می نالم
بیا آقا تسلی ده تو حال ناگوارم را

من آن صفرم كه بی رویت پشیزی هم نمی ارزم
اگر باشی كنارم باز یابم اعتبارم را

بهارم بی گل رویت فقط رنگ خزان دارد
گل زهرا(س) بیا تا رنگ و رو بخشی بهارم را

اگر روزی رسیدی و نبودم من در این دنیا
ز گرد كفشهای خود بده زینت مزارم را 

]]>
میلاد كوثر قران 2020-02-15T05:19:13+01:00 2020-02-15T05:19:13+01:00 tag:http://ashkeshafagh.mihanblog.com/post/141 علی اسماعیلی وردنجانی سوره كوثر به دنیا آمده قران بخوان حمد و اعطینا و نور و قدر و الرحمان بخوان روز میلاد گل باغ ولایت فاطمه(س) است وقت خواندن نغمه ها  را با لب خندان بخوان --- سوره كوثر به دنیا آمده كوثر بخوان نغمه ها را عاشقانه مثل پیغمبر(ص) بخوان در مدیح حضرت صدیقه(س) می خوانی اگر نغمه ها زیباست اما باز زیباتر بخوان --- سوره كوثر به دنیا آمده زیبا بخوان همنوا با ساكنان عالم بالا بخوان نغمه ها وقتی كه زهرایی است زیبا می شود نغمه هایت را برای حضرت زهرا(س) بخوان --- برترین بانوی عالم سوره كوثر به دنیا آمده قران بخوان
حمد و اعطینا و نور و قدر و الرحمان بخوان

روز میلاد گل باغ ولایت فاطمه(س) است
وقت خواندن نغمه ها  را با لب خندان بخوان
---
سوره كوثر به دنیا آمده كوثر بخوان
نغمه ها را عاشقانه مثل پیغمبر(ص) بخوان

در مدیح حضرت صدیقه(س) می خوانی اگر
نغمه ها زیباست اما باز زیباتر بخوان
---
سوره كوثر به دنیا آمده زیبا بخوان
همنوا با ساكنان عالم بالا بخوان

نغمه ها وقتی كه زهرایی است زیبا می شود
نغمه هایت را برای حضرت زهرا(س) بخوان
---
برترین بانوی عالم حضرت زهرا(س) سلام
كعبه می گردد به گرد تو به روز و شب مدام

شد مدینه از قدومت همچو فردوس برین
بوی جنت می رسد از خاك كویت بر مشام
---
زمینی هستی و از آسمان هم آسمانی تر
و رفتار تو از هر مهربانی، مهربانی تر

توهستی تا قیامت روشنی بخش ره شیعه
تو باشی جاودان از جاودان هم جاودانی تر 
]]>